Een Lustrum vieren wij natuurlijk op een locatie die recht doet aan het 55 jarig bestaan van de Zutphense Kamer. We houden de locatie nog even geheim maar u mag er van uitgaan dat het alle klasse en allure heeft die past bij de Kamer.