De oprichting van JCI Zutphen vindt plaats op 16 juni 1965.
JCI is gebaseerd op vier pijlers:  Business, Community, Internationaal en Trainingen. Op elk van die gebieden kunnen leden zich ontwikkelen.
Dat kan bijvoorbeeld door het volgen van trainingen of door een opleiding te volgen om zelf trainer te worden om vervolgens binnen JCI trainingen te gaan geven. Ook kun je leren business te doen en een netwerk op te bouwen of projecten op te zetten voor goede doelen. Het bezoeken en organiseren van internationale congressen is een andere manier om je te ontwikkelen. De mogelijkheden zijn groot. De overkoepelende factor is ‘fun’, want het blijft een vrijetijdsbesteding en dat moet natuurlijk wel leuk blijven!

COVID-19 / CORONA UPDATE

De wereld is in de ban van het Corona-virus, grote delen van de economie zijn stilgelegd en samenkomsten zijn verboden. De Junior Kamer Zutphen steunt de maatregelen van het Rijk en de Veiligheidsregio en heeft alle niet noodzakelijk bijeenkomsten vanaf maart stilgelegd. Wij hopen dat het virus snel de wereld uitgeholpen wordt, tot die tijd houden wij ons -uiteraard- aan de regels van het Rijk en de Veiligheidsregio.

Maandelijkse bijeenkomst

Iedere derde dinsdag van de maand vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.
De vaste vergaderplek is, conform traditie, bij Hotel Bakker in Vorden.

Commissies

Junior Kamer Zutphen kent diverse commissies. Deze zijn in de meeste gevallen direct gelieerd aan JK Zutphen en worden geheel voor rekening en risico van JKZ georganiseerd.

Er zijn echter ook commissies/evenementen die worden georganiseerd door een speciaal voor dat doel opgerichte of op te richten stichting (Stichting JK Zutphen Projecten). In het laatste geval wordt de betreffende activiteit dus niet voor rekening en risico van JK Zutphen georganiseerd.

Onder de slogan “learning by doing” worden in de verschillende commissies diverse activiteiten ontplooid waarbij de navolgende doelstellingen worden nagestreefd;

    1. Persoonlijke training: het individueel deelnemen aan in JK Zutphen verband georganiseerde trainingen en/of cursussen
    2. Managementtraining: het vervullen van functies in commissies van de eigen Kamer
    3. Maatschappelijke activiteiten: het uitvoeren van projecten ten behoeven van de gemeenschap, gericht op verdere ontwikkeling van eigen kennis, vaardigheden en leiderschap
    4. Internationale activiteiten: het organiseren en onderhouden van contacten met Junior Kamer in ander

Vergaderschema

2019


November: ALV, thema Sinterklaas
December: ALV, afscheid leden die in 2019 40 jaar zijn geworden

2020


Januari: ALV, jaarverslag aanstaand oud bestuur & installatie nieuw bestuur
Februari: ALV
Maart: ALV
April: Zoom
Mei:
Juni: SF
Juli: ntbp
Augustus: ntbp
September: ntbp
Oktober: ntbp
November: ntbp
December: ntbp