De oprichting van JCI Zutphen vindt plaats op 16 juni 1965.
JCI is gebaseerd op vier pijlers:  Business, Community, Internationaal en Trainingen. Op elk van die gebieden kunnen leden zich ontwikkelen.
Dat kan bijvoorbeeld door het volgen van trainingen of door een opleiding te volgen om zelf trainer te worden om vervolgens binnen JCI trainingen te gaan geven. Ook kun je leren business te doen en een netwerk op te bouwen of projecten op te zetten voor goede doelen. Het bezoeken en organiseren van internationale congressen is een andere manier om je te ontwikkelen. De mogelijkheden zijn groot. De overkoepelende factor is ‘fun’, want het blijft een vrijetijdsbesteding en dat moet natuurlijk wel leuk blijven!

 

Maandelijkse bijeenkomst

Iedere derde dinsdag van de maand vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.
De vaste vergaderplek is, conform traditie, bij Hotel Bakker in Vorden.

Commissies

Junior Kamer Zutphen kent diverse commissies. Deze zijn in de meeste gevallen direct gelieerd aan JK Zutphen en worden geheel voor rekening en risico van JKZ georganiseerd.

Er zijn echter ook commissies/evenementen die worden georganiseerd door een speciaal voor dat doel opgerichte of op te richten stichting (Stichting JK Zutphen Projecten). In het laatste geval wordt de betreffende activiteit dus niet voor rekening en risico van JK Zutphen georganiseerd.

Onder de slogan “learning by doing” worden in de verschillende commissies diverse activiteiten ontplooid waarbij de navolgende doelstellingen worden nagestreefd;

    1. Persoonlijke training: het individueel deelnemen aan in JK Zutphen verband georganiseerde trainingen en/of cursussen
    2. Managementtraining: het vervullen van functies in commissies van de eigen Kamer
    3. Maatschappelijke activiteiten: het uitvoeren van projecten ten behoeven van de gemeenschap, gericht op verdere ontwikkeling van eigen kennis, vaardigheden en leiderschap
    4. Internationale activiteiten: het organiseren en onderhouden van contacten met Junior Kamer in andere landen.