De oprichting van JCI Zutphen vindt plaats op 16 juni 1965.
JCI is gebaseerd op vier pijlers:  Business, Community, Internationaal en Trainingen. Op elk van die gebieden kunnen leden zich ontwikkelen.
Dat kan bijvoorbeeld door het volgen van trainingen of door een opleiding te volgen om zelf trainer te worden om vervolgens binnen JCI trainingen te gaan geven. Ook kun je leren business te doen en een netwerk op te bouwen of projecten op te zetten voor goede doelen. Het bezoeken en organiseren van internationale congressen is een andere manier om je te ontwikkelen. De mogelijkheden zijn groot. De overkoepelende factor is ‘fun’, want het blijft een vrijetijdsbesteding en dat moet natuurlijk wel leuk blijven!

COVID-19 / CORONA UPDATE

De wereld is in de ban van het Corona-virus, grote delen van de economie zijn stilgelegd en samenkomsten zijn verboden. De Junior Kamer Zutphen steunt de maatregelen van het Rijk en de Veiligheidsregio 

Maandelijkse bijeenkomst

Iedere derde dinsdag van de maand vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.
De vaste vergaderplek is, conform traditie, bij Hotel Bakker in Vorden.

Commissies

Junior Kamer Zutphen kent diverse commissies. Deze zijn in de meeste gevallen direct gelieerd aan JK Zutphen en worden geheel voor rekening en risico van JKZ georganiseerd.

Er zijn echter ook commissies/evenementen die worden georganiseerd door een speciaal voor dat doel opgerichte of op te richten stichting (Stichting JK Zutphen Projecten). In het laatste geval wordt de betreffende activiteit dus niet voor rekening en risico van JK Zutphen georganiseerd.

Onder de slogan “learning by doing” worden in de verschillende commissies diverse activiteiten ontplooid waarbij de navolgende doelstellingen worden nagestreefd;

    1. Persoonlijke training: het individueel deelnemen aan in JK Zutphen verband georganiseerde trainingen en/of cursussen
    2. Managementtraining: het vervullen van functies in commissies van de eigen Kamer
    3. Maatschappelijke activiteiten: het uitvoeren van projecten ten behoeven van de gemeenschap, gericht op verdere ontwikkeling van eigen kennis, vaardigheden en leiderschap
    4. Internationale activiteiten: het organiseren en onderhouden van contacten met Junior Kamer in andere landen.

 

29-09-2020

Donaties helpen Hospice bij creëren kindvriendelijke omgeving

Hoe ga je als hospice-team om met kinderen die hun ernstig zieke vader, moeder of opa of oma komen bezoeken? En hoe stel je ze op hun gemak? De verpleegkundigen van het Buurtzorghuis in Warnsveld kunnen dankzij twee mooie donaties gericht op zoek naar de antwoorden op deze belangrijke vragen. De eerste donatie van 1500 euro komt van de ondernemersclub Junior Kamer Zutphen, de tweede is een initiatief van Thijs Bleumink. De 34-jarige Vordenaar Thijs Bleumink zamelde na het overlijden van zijn echtgenote 500 euro in bij de condoleance. Hoewel hij ook lid is van de Juniorkamer staat zijn donatie aan het hospice hier los van.

Lees verder op de website van Contact Zutphen